Kontakt

Öppettider 16/9 - 30/9
Tisdag - lördag 9 - 17

Från och med den 1/10 är receptionen obemannad. 
Kontakt sker via e-post och telefon.

Telefonnummer till receptionen:  0707-77 19 37